Nastava u autoškoli Centar

Teoretska nastava održava se u učionici koja se nalazi u prostorijama autoškole, u jutarnjim i popodnevnim terminima.

Autoškola je osigurala svu potrebnu literaturu za nesmetano pračenje nastave kao i informatičku opremu za pripremanje rješavanja testova putem raćunala.

Predavač prometnih propisa
Damir Mujagić
ing. cestovnog prometa

Autoškola Centar - nastava
Autoškola Centar - nastava

Zrinsko - frankopanska 34
230000 Zadar
(iza Super Konzuma na Kolodvoru)

Tel: 023 302 384
Mob: 098 362 051

e-mail: info@autoskola-centar.hr